คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


วันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาศ วันราชภัฏ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

IMG 7318 IMG 7337  IMG 7482

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
70881