ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู

ภาพกิจกรรมรับขวัญน้องสาขาวิชาการบริหารการศึกษา