ตารางสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์)

การเตรียมตัวสอบ

  1. ผู้เข้าสอบต้องมีบัญชีอีเมล์ Gmail
  2. โน๊ตบุค หรือคอมพิวเตอร์ที่ติดกล้อง, Smart Phone, Tablet
  3. Download Application ZOOM ได้ที่ https://zoom.us/download

ขั้นตอนการสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ

  1. Download Application ZOOM ได้ที่ https://zoom.us/download
  2. เปิด Application ZOOM ตามลิงค์ที่ประกาศ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าห้องสนทนาได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และควรเข้าห้องสนทนาก่อนเวลาสอบ 30 นาที
  3. เปิดกล้องให้เห็นผู้เข้าสอบชัดเจน ห้ามใช้ภาพนิ่ง หรือรูป Avatar
  4. รอรับลิงค์ข้อสอบใน ZOOM โดยเป็นการทำข้อสอบใน Google Form (ต้อง Login เข้า บัญชี Google หรือ Gmail ก่อน)

ตารางสอบและลิงค์ห้องสอบ

Download : https://drive.google.com/file/d/1JJ6oeR8P4xhpu444pPrMEit21x8lvct9/view?usp=sharing

ตารางสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาเอก ทุกสาขาวิชา
วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00-11.00 น.
Application ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/82212219712?pwd=N05XTUhPZHBXTlJ6YkRwRHoyN0tkUT09
Meeting ID: 822 1221 9712
Passcode: 932016

ระดับปริญญาโท
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00-11.00 น.
เลขที่นั่งสอบ ค.ม.001 – ค.ม.090
https://zoom.us/j/94837371720?pwd=RHZpVHFJc0M0ZTlBZTlvSkZEUnNldz09
Meeting ID: 948 3737 1720
Passcode: 029623

เลขที่นั่งสอบ ค.ม.091 – ค.ม.142
https://zoom.us/j/94735431162?pwd=dXZhZTNMQjB5VVZtL1MxSUp0VHNLdz09
Meeting ID: 947 3543 1162
Passcode: 650637

2. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
https://zoom.us/j/94735431162?pwd=dXZhZTNMQjB5VVZtL1MxSUp0VHNLdz09
Meeting ID: 947 3543 1162
Passcode: 650637

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา, การวิจัยและประเมินผลการศึกษา, คณิตศาสตศึกษา, พลศึกษาและสุขศึกษา, ยุทธศาสตร์การพัฒนา, การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น, วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม.), ศิลปะอีสาน, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, รัฐประศาสนศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์
วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00-11.00 น.
Application ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/82212219712?pwd=N05XTUhPZHBXTlJ6YkRwRHoyN0tkUT09
Meeting ID: 822 1221 9712
Passcode: 932016

ตารางสอบสัมภาษณ์

1. ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.00 – 16.00 น.

2. ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.
Application : Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/iuu-jtei-uwn

3. ป.เอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
Application : Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/arp-ympo-ndz

4. ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.00 – 16.00 น.

ให้ผู้เข้าสอบ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกาษาทุกคนส่งเอกสาร Portfolio (ข้อ 1-7 ) ไปที่ homsin.np@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 24.00 น.
โดยให้ส่งเป็นไฟล์ PDF และตั้งชื่อไฟล์เป็น เลขที่นั่งสอบ-ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าสอบ (ตัวอย่าง ค.ม.001-อินธิรา-มูลหา)

*เกณฑ์การให้คะแนนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (70 คะแนน)

5. ป.โท หลักสูตรและการเรียนการสอน
อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30 – 15.00 น.
Application : Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/uxq-frnv-apc

6. ป.โท วิทยาศาสตร์ศึกษา (คม.)
อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 – 15.00 น.
Application : Microsoft Teams รหัส h36ezyh

7. ป.โท การวิจัยและประเมินผลการศึกษา
อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30 เป็นต้นไป
Application : ZOOM
https://zoom.us/j/98891415802?pwd=M3JiNUdnVzZ1YU9KZHh4ZXhxYk5JZz09
Meeting ID: 988 9141 5802
Passcode: 554607

8. สาขาวิชาคณิตศาสตศึกษา
อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.
Application : Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/ijj-xosr-qaj

9. สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.

10. ป.โท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
Application : Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/grf-sbkf-tfp

11. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 – 17.30 น.
Application : Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/eeu-zarb-zrx

12. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
Application : ZOOOM
https://zoom.us/j/96278630114?pwd=dmRmZDdYemt3dHFBa1ltUFNuUHpCdz09
Meeting ID: 962 7863 0114 Passcode: 924579

13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (วท.ม.)
เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
Application : Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/kbf-khvc-nbc

14. สาขาวิชาศิลปะอีสาน
อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
Application : ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/81422910265?pwd=QlhwS1RVdlh6YjBmQk40RDZoTndPQT09
Meeting ID: 814 2291 0265 Passcode: 466743

15. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
Application : Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/pte-vzuy-sry

16. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
อาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 – 12.00 น.
Application : Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/dfs-iewt-qzm

17. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
เวลา 13.00 – 16.00 น.
Application : ZOOM
https://us04web.zoom.us/j/72935830632?pwd=VW1DV0k0ZVkxc0hydVVJb0p2QkdIZz09
Meeting ID: 729 3583 0632 Passcode: A5c7xN