ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

Download : https://drive.google.com/file/d/1PplkCc3ZVd29oAumzQ4Ohec5pW1Xq8K1/view?usp=sharing

หมายเหตุ * เอกสารไม่ครบ ให้ส่งเอกสารทาง Email : graduate@udru.ac.th

ตารางสอบ

https://graduate.udru.ac.th/2021/05/17/%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81/