เกณฑ์การให้คะแนนสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (70 คะแนน)

ให้ผู้เข้าสอบ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกคนส่งเอกสาร Portfolio (ข้อ 1-7 ) ไปที่ homsin.np@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 24.00 น.
โดยให้ส่งเป็นไฟล์ PDF และตั้งชื่อไฟล์เป็น เลขที่นั่งสอบ-ชื่อ-นามสกุล ของผู้เข้าสอบ (ตัวอย่าง ค.ม.001-อินธิรา-มูลหา)