ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/file/d/1RC13PYIHgtkqdaLqFvYi58Ohl5gG20Zl/view?usp=sharing

การเตรียมตัวสอบ

  1. ผู้เข้าสอบต้องมีบัญชีอีเมล์ Gmail
  2. โน๊ตบุค หรือคอมพิวเตอร์ที่ติดกล้อง, Smart Phone, Tablet
  3. Download Application ZOOM ได้ที่ https://zoom.us/download

ขั้นตอนการสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ

  1. Download Application ZOOM ได้ที่ https://zoom.us/download
  2. เปิด Application ZOOM ตามลิงค์ที่ประกาศ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าห้องสนทนาได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และควรเข้าห้องสนทนาก่อนเวลาสอบ 30 นาที
  3. เปิดกล้องให้เห็นผู้เข้าสอบชัดเจน ห้ามใช้ภาพนิ่ง หรือรูป Avatar
  4. รอรับลิงค์ข้อสอบใน ZOOM โดยเป็นการทำข้อสอบใน Google Form (ต้อง Login เข้า บัญชี Google หรือ Gmail ก่อน)

ตารางสอบและลิงค์ห้องสอบ

สอบวิชาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
เริ่มเข้าห้องสอบเวลา 08.00 น.

ห้องสอบ
https://us02web.zoom.us/j/86771133178
Meeting ID: 867 7113 3178
ผู้เข้าสอบต้องมีบัญชีอีเมล์ Gmail

สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ (แยกสาขา)

1. ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
ห้องสอบ :

2. ป.เอก สาขาวิชายุทธษศาสตร์การพัฒนา
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.- 16.00 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/xaa-svqm-bke

3. ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.15 น.- 15.15 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/jpy-zqcr-ong
ลำดับสัมภาษณ์
1. นายฐิติพงษ์ บัวลอย เวลา 13.15 – 13.30
2. นางสาวจริยา คำภาพล เวลา 13.30 – 13.45
3. นางสาวณัฐชา ศรีชัยยศ เวลา 13.45 – 14.00
4.นางสาวพัณณ์ชิตา พงศ์มหัทธนาธร เวลา 14.00 – 14.15
5. นาย Li Yitong เวลา 14.15 – 14.30

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.ม.)
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสอบ : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZI1Mv9-JYbZdsjIle0M3W8W2ZLaBlFITrlOj0XrX49I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d4946a41-dc6a-4f19-bea4-fc19dda752da&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

5. สาขาวิชาการวิจัยและการประเมินผลทางการศึกษา
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
https://zoom.us/j/96842868734?pwd=RDFJWlJBb3F3a3Bnb0h4aDJMNXFzQT09
Meeting ID : 968 4286 8734 Passcode : 397852

6. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/wii-vvkf-zvv

7. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสอบ :

8. ป.โท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.- 16.00 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/ddi-nrkc-nsi

9. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.- 15.00 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/qsn-ebbn-ezj

10. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสอบ : https://meet.google.com/nhq-jxuh-coy

11. สาขาวิชาศิลปะอีสาน
สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสอบ : https://us02web.zoom.us/j/85922671766
Meeting ID: 859 2267 1766

12. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสอบ : https://zoom.us/j/95620258882?pwd=SXJqVE1lZ3ZkdnhrUGhJWFg4ZDNIZz09
Meeting ID: 956 2025 8882 Passcode: 049149

13. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/ewv-pnwu-mir

14. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/jnq-gxgb-xiq

Adana Escort | Adana Escort Bayan Adıyaman Escort | Adıyaman Escort Bayan Afyon Escort | Afyon Escort Bayan Ağrı Escort | Ağrı Escort Bayan Aksaray Escort | Aksaray Escort Bayan Amasya Escort | Amasya Escort Bayan Ankara Escort | Ankara Escort Bayan Antalya Escort | Antalya Escort Bayan Antep Escort | Antep Escort Bayan Ardahan Escort | Ardahan Escort Bayan Artvin Escort | Artvin Escort Bayan Aydın Escort | Aydın Escort Bayan Balıkesir Escort | Balıkesir Escort Bayan Bartın Escort | Bartın Escort Bayan Batman Escort | Batman Escort Bayan Bayburt Escort | Bayburt Escort Bayan Bilecik Escort | Bilecik Escort Bayan Bingöl Escort | Bingöl Escort Bayan Bitlis Escort | Bitlis Escort Bayan Bolu Escort | Bolu Escort Bayan Burdur Escort | Burdur Escort Bayan Bursa Escort | Bursa Escort Bayan Çanakkale Escort | Çanakkale Escort Bayan Çankırı Escort | Çankırı Escort Bayan Çorum Escort | Çorum Escort Bayan Denizli Escort | Denizli Escort Bayan Diyarbakır Escort | Diyarbakır Escort Bayan Düzce Escort | Düzce Escort Bayan Edirne Escort | Edirne Escort Bayan Elazığ Escort | Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort | Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort | Erzurum Escort Bayan Eskişehir Escort | Eskişehir Escort Bayan Giresun Escort | Giresun Escort Bayan Gümüşhane Escort | Gümüşhane Escort Bayan HAKKARİ ESCORT – Hakkari Escort Bayan Hatay Escort | Hatay Escort Bayan Iğdır Escort | Iğdır Escort Bayan Isparta Escort | Isparta Escort Bayan İstanbul Escort | İstanbul Escort Bayan İzmir Escort | İzmir Escort Bayan İZMİT ESCORT – İzmit Escort Bayan Karabük Escort | Karabük Escort Bayan Karaman Escort | Karaman Escort Bayan Kars Escort | Kars Escort Bayan KASTAMONU ESCORT – Kastamonu Escort Bayan Kayseri Escort | Kayseri Escort Bayan Kırıkkale Escort | Kırıkkale Escort Bayan Kırklareli Escort | Kırklareli Escort Bayan Kırşehir Escort | Kırşehir Escort Bayan Kilis Escort | Kilis Escort Bayan Kocaeli Escort | Kocaeli Escort Bayan Konya Escort | Konya Escort Bayan Kütahya Escort | Kütahya Escort Bayan Malatya Escort | Malatya Escort Bayan Manisa Escort | Manisa Escort Bayan Maraş Escort | Maraş Escort Bayan Mardin Escort | Mardin Escort Bayan Mersin Escort | Mersin Escort Bayan Muğla Escort | Muğla Escort Bayan Muş Escort | Muş Escort Bayan Nevşehir Escort | Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort | Niğde Escort Bayan Ordu Escort | Ordu Escort Bayan Osmaniye Escort | Osmaniye Escort Bayan Rize Escort | Rize Escort Bayan Sakarya Escort | Sakarya Escort Bayan Samsun Escort | Samsun Escort Bayan Siirt Escort | Siirt Escort Bayan Sinop Escort | Sinop Escort Bayan Sivas Escort | Sivas Escort Bayan Şırnak Escort | Şırnak Escort Bayan Tekirdağ Escort | Tekirdağ Escort Bayan Tokat Escort | Tokat Escort Bayan Trabzon Escort | Trabzon Escort Bayan Tunceli Escort | Tunceli Escort Bayan Urfa Escort | Urfa Escort Bayan Uşak Escort | Uşak Escort Bayan Van Escort | Van Escort Bayan Yalova Escort | Yalova Escort Bayan Yozgat Escort | Yozgat Escort Bayan Zonguldak Escort | Zonguldak Escort Bayan Adana Escort Adıyaman Escort Afyon Escort Ağrı Escort Aksaray Escort Amasya Escort Ankara Escort Antalya Escort Antep Escort Ardahan Escort Artvin Escort Aydın Escort Balıkesir Escort Bartın Escort Batman Escort Bayburt Escort Bilecik Escort Bingöl Escort Bitlis Escort Bolu Escort Burdur Escort Bursa Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort Çorum Escort Denizli Escort Diyarbakır Escort Düzce Escort Edirne Escort Erzincan Escort Elazığ Escort Erzurum Escort Eskişehir Escort Giresun Escort Gümüşhane Escort Hakkari Escort Hatay Escort Iğdır Escort Isparta Escort İskenderun Escort İstanbul Escort İzmir Escort İzmit Escort Karabük Escort Karaman Escort Kars Escort Kastamonu Escort Kayseri Escort Kıbrıs Escort Kırıkkale Escort Kırklareli Escort Kırşehir Escort Kilis Escort Kocaeli Escort Konya Escort Kütahya Escort Malatya Escort Manisa Escort Maraş Escort Mardin Escort Mersin Escort Muğla Escort Muş Escort Nevşehir Escort Niğde Escort Ordu Escort Osmaniye Escort Rize Escort Sakarya Escort Samsun Escort Siirt Escort Sinop Escort Sivas Escort Şırnak Escort Tekirdağ Escort Tokat Escort Trabzon Escort Tunceli Escort Urfa Escort Uşak Escort Van Escort Yalova Escort Yozgat Escort Zonguldak Escort Alaçatı Escort Aliağa Escort Alsancak Escort Bornova Escort Buca Escort Çeşme Escort Çiğli Escort Gaziemir Escort Karşıyaka Escort fethiye escort iskenderun escort maltepe escort kartal escort pendik escort Проститутки Бишкека бипопка bipopka hacklink panel evden eve nakliyat escort sitesi seo porno> dudullu escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort porno izle jigolo siteleri jigolo kayıt porno izle izmir escort alsancak escort porno porno gebze escort maltepe escort kartal escort tuzla escort kocaeli escort şişli escort betebet oceans enterprise saç ekimi kartal escort