ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย Prof Dr.Anne Burns

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย Prof Dr.Anne Burns, Curtin University, Australia
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. (ZOOM Meeting)
ผู้สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมการอบรมได้ที่
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfOJAT5O4rYSs…/viewform

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94121111300…
Meeting ID: 941 2111 1300
Passcode: 196273