ดาวน์โหลดเทมเพลตบทความ

การชำระค่าลงทะเบียน
โอนค่าลงทะเบียนมาที่
เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย
สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ส่งบทความและแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 10 กันยายน 2565 ได้ที่
https://forms.gle/o4dbwyfK32KmBUHw7