แจ้งการโอนเงิน
วันที่ เดือน ปี
:
แนบหลักฐานการโอนเงิน

จำกัด 2Mb (เป็นไฟล์สกุล doc , pdf หรือ jpg)


การชำระค่าลงทะเบียนส่งบทความ

การชำระเงินค่าลงทะเบียน จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ชำระโดย
  • เงินสด (กรณีเดินทางมาสมัครด้วยตนเอง) หรือ
  • ชำระค่าลงทะเบียน โดยการโอนเงินผ่านทาง ATM เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  • การส่งบทความ

    ส่งบทความทางเว็บไซต์ได้ ที่นี่(คลิ๊ก) โดยส่งเป็นไฟล์จากโปรแกรม Microsoft Word นามสกุลไฟล์เป็น .doc

    ท่านสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำสำหนับผู้เขียนบทความได้ ที่นี่ (คลิ๊ก)