ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
สอบคัดเลือก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
รายงานตัว วันที่ 1 – 8 ธันวาคม 2564
เปิดภาคเรียน วันที่ 11 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศอัตราค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียม