📣ขอเชิญ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

🖌ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม🖌
“โครงการอบรม เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)”
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565
รูปแบบออนไลน์ (Online)

⏰ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พย 65

📍ลิงค์สำหรับลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCWas57PVuKW8T9RVmZUvshK_7FTUcUrQFRHVHoDJoIt7jjQ/viewform