สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอเชิญร่วม โครงการสัมมนาการบริหารงานบุคคลแบบใหม่ภายใต้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา)

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียน https://forms.gle/1jWdH1P6D7cuQQT99