ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้
สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 13.00 น.
เลขที่นั่งสอบ ค.ม.001 – ค.ม.070 ห้อง 538 อาคาร 5 ชั้น 3
เลขที่นั่งสอบ ค.ม.071 – ค.ม.136 ห้อง 539 อาคาร 5 ชั้น 3
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
เลขที่นั่งสอบ ค.ม.001 – ค.ม.014 ห้อง 521 อาคาร 5 ชั้น 2
เลขที่นั่งสอบ ค.ม.015 – ค.ม.038 ห้อง 522 อาคาร 5 ชั้น 2
เลขที่นั่งสอบ ค.ม.041 – ค.ม.064 ห้อง 523 อาคาร 5 ชั้น 2
เลขที่นั่งสอบ ค.ม.065 – ค.ม.088 ห้อง 524 อาคาร 5 ชั้น 2
เลขที่นั่งสอบ ค.ม.089 – ค.ม.112 ห้อง 525 อาคาร 5 ชั้น 2
เลขที่นั่งสอบ ค.ม.113 – ค.ม.136 ห้อง 527 อาคาร 5 ชั้น 2
ห้องรอสัมภาษณ์ ห้อง 538 อาคาร 5 ชั้น 3

แผนที่ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับปริญญาเอก และ ระดับปริญญาโท (ยกเว้นป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) จะประกาศรายชื่อในวันที่ 15 มิถุนายน 2566