วันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมลาวเสี่ยงเทียน โรงแรมเจริญโฮเต็ล รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2567