บริษัท ทีเอ็มเจ โซลูชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายจากบริษัท โยโกฮามา ไทร์เซลส์ จำกัดในการขยายธุรกิจไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศลาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงต้องการพนักงานในตำแหน่ง “ผู้จัดการสาขาลาว” เพื่อตอบสนองการขยายตัวในธุรกิจ
ส่ง Resume ไปที่ tmjth.ws@gmail.com

Ads_BO