ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ “ทิศทางการศึกษาไทยในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง” วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมตามลิ้งค์นี้ 👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdO6vlJ_bOhzxdvCfoRPz8jtaJuLTEW679hbNrORfgxXTdNPw/viewform?fbclid=IwAR0H4EcwXrh9FNonzBMeaUGKBNUey3Vsq5cIFl5kKyM3BDC6fG9NHLr7_DQ