งานเลี้ยงแสดงความยินดีผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

คณาจารย์ร่วมถ่ายภาพแสดงความินดีกับ มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต