วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา