หมวดหมู่: การเผยแพร่งานวิจัย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16

ผู้ที่มีรายชื่อสามารถดาวโหลดเก…

สูจิบัตรการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 (วันที่ 9 ธันวาคม 2566)

สูจิบัตรการประชุมนำเสนอผลงานวิ…

ขยายเวลาการรับบทความวิจัย บทความวิชาการในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 (9 ธันวาคม 2566)

📣📣📣ขยายเวลาการรับบทความวิจัย บ…